UHL公司
Universal Hydraulics Limited(通用液压有限公司)
monoblocks UHL公司
 
 
描述
下载
 
UHL公司  
重型推土机轮胎拆卸工具
     
 
PDF
1.2Mb
     
 
  • 正面和背面胎缘拆卸器
  • 3件和5件胎缘拆卸器
  • 空气/液压脚控及手动泵
  • 55吨铝质千斤顶
  • 动力输出轴6英寸和12英寸千斤顶
  • 8英寸螺纹背面胎缘拆卸器

阅读更多内容...

1
  UHL公司
   
     
     
     
     
     
    < 返回轮胎拆卸设备
     
   
     
     
     
1
   
UHL公司
 
 
Universal Hydraulics Limited(通用液压有限公司) 保留所有版权。
 
主页主页 关于我们 联系我们 dy>